KARS KÖŞESİ

GENEL BİLGİLER

 • Tarihi “Ani Harabeleri” Kars ili sınırları içerisindedir.
 • Kış ve soğuk denilince ilk akla gelen illerimizden birisidir.
 • Sarıkamış ülkemizin başlıca kış turizm merkezinden birisidir.

 

COĞRAFİ KONUMU

 • Kars ili Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeydoğu kesimlerinde yer almaktadır. Büyük bir plato özelliği gösteren il coğrafyasında genel olarak bitki örtüsü bozkır görünümündedir. Yalnız Sarıkamış ilçesinde çam ormanları bulunmaktadır.
 • Kars Doğu Anadolu Bölgesinin en soğuk bölgesinde yer alır. Bu nedenle karasal bir iklime sahiptir; kışları uzun ve sert, yazları ılımlı hatta serince geçer.
 • Kars’ın merkez dışında 7 ilçesi vardır.(Arpaçay, Susuz, Akyaka, Selim, Digor, Sarıkamış, Kağızman.)

 

EKONOMİ

 • Kars, İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında 68. Sıradadır.
 • (Kalkınma Bakanlığı’nın 2011 yılı verisidir.)
 • İlin ekonomisi çok büyük bir oranda tahıl tarımı ve geleneksel mera hayvancılığına dayalıdır.
 • Bu ekonomik yapının bir sonucu olarak il nüfusunun ağırlığı kırsal kesimde yaşamaktadır.
 • İlde geçimini tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile sağlayanların oranı w,4 tür.
 • Tarımsal üretimde temel iktisadi sektör olan hayvancılık yaklaşık % 75, bitkisel üretim ise % 25 orana sahiptir. İl ekonomisinde bu denli ağırlığı olan hayvancılık ise genellikle küçük aile işletmeciliği şeklinde ve aile ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan ekonomik bir faaliyet durumundadır.
 • Kars'ta son yıllarda gelişme gösteren ve bir başka ekonomik sektör olan turizmde ise ilimiz gerek doğal, gerekse tarihi ve kültürel değerleriyle büyük bir potansiyeline sahiptir. Sarıkamış Kayak Tesisleri, Kars Kalesi, Antik Anı Kenti, Kars Müzesi, Evliya Cami, Yusuf Paşa Camii, Fethiye Camii, Taş Köprü, İlbeyi Oğlu Hamamı, Mazlumağa Hamamı, Havariler Kilisesi, Beylerbeyi Sarayı,Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı, Abdüllatif Paşa Konağı tarihi ve turistik önemi olan yerlerin başlıcalarıdır. Son yıllarda Sarıkamış ilçemizde yapılan yatırımlar neticesinde kış turizminde önemli atılımlar yapılmıştır.
 • Turizm merkezi ilan edilen Sarıkamış'ta açılan Kayak merkezi, etrafını çevreleyen meşhur sarıçam ormanları, ülkenin en modern telesiyej tesislerine sahip olması ve kar kalitesi ile kısa zamanda ilgi çekmiştir. Kayak merkezin için öngörülen toplam yatak kapasiteleri ise 2665 tir. Mevcut yatak kapasitesi ise 550'dir.


KÜLTÜR-TURİZM

 • Kars İli Kültürel yönden de köklü temellere dayanmaktadır.
 • M.Ö. 9000 yılına kadar uzanan tarihi geçmişi üzerinde bir çok uygarlıkları hüküm sürmüştür.
 • Türk tarih ve Edebiyatının büyük kaynaklarından Dede Korkut Hikayelerinin doğrusu ve yayılışı Kars topraklarında olmuştur.
 • Ozanlık geleneği halen yoğun bir şekilde Kars’ta devam etmektdir.
 • ve benzer şeylerde görülen değişiklik, zenginlik bu gün Türkiye’nin hiçbir İlinde görülmemektedir. Bu zenginlik Kars’ın eski bir yerleşme merkezi olması, çeşitli kavimlerin çeşitli zamanlarda bu bölgede yaşaması dolayısıyla olmaktadır.
 • Bugün Kars’ta derlenmiş olan Halk Edebiyatı verileri dışında henüz derlenmiş orijinal gelenek, görenek, ve kıyafetlerde vardır.
 • Kars Kalesi, Kümbet Camii (12 Havariler Kilisesi, Kars Müzesi, Tarihi Kars Evleri (19. Yy), Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı, Gamp Köşkü ziyaret edilmesi tavsiye edilen yerlerdendir.

 

KARS’A ÖZGÜ ATASÖZÜ VE DEYİMLER

 • At ölür tayı galır, namerdin neyi galır,
 • Yetime öğüt veren çoğolar, eppeğ veren az.
 • Bunlardan birkaçıdır.


YEMEKLER

Kaşarı ve balının yanı sıra, Kars zengin ve renkli bir mutfağa sahiptir.
Yöreye özgü belli başlı yemekler; umaç helvası, elma dolması, hörre (un) çorbası, evelik adlı bitkiden yapılan evelik aşı, ekmek üzerine kızgın yağ ve yoğurt dökülerek yapılan ekmek aşı, pişi, kuymak, hengel (mantı), yarma buğdaydan yapılan haşıl, bozbaş, kemikli ve parça etten yapılan ve bir çeşit çorba olan piti, sultani üzümle yapılan pilav ve Kars böreğidir.

DEMOGRAFİK BİLGİLER

NÜFUSU

YÜZÖLÇÜMÜ

İLÇE SAYISI

KÖY SAYISI

289.786

10.127 km2

7

382